PostHeaderIcon Właściwość terytorialnaZgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

W sprawach wszczętych po dniu 1.01.2008 wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela. ( Art.10 u.k.s)